ΙΕΠ - Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 • 1ο Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Αναστασία Κουντουρούδη

  (Πεστών 30, Τ.Κ.: 54453, Θεσσαλονίκη) 

   
   

  1. Ζω καλύτερα Ευ Ζην1ος Θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην     

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : Η Διατροφή

  Τίτλος : "Τη διατροφή μου προσέχω... γερό σώμα για να έχω"

  → Τη διατροφή μου προσέχω, γερό σώμα για να έχω: Πατήστε εδώ

    Αφίσα: Πατήστε εδώ

  Σχολικό έτος 2022 - 2023

  Θέμα : Γνωριμία με το σώμα μου - Σεξουαλική διαπαιδαγώγιση

  Τίτλος : "Γνωριμία με το σώμα μου"

  → Γνωριμία με το σώμα μου: Πατήστε εδώ

   

   

  2. Φροντίζω το Περιβάλλον2ος Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : Κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία

  Τίτλος : "Προστατέψτε το δάσος ... είναι πηγή ζωής"

  Στα πλαίσια του θεματικού άξονα "Φροντίζω το περιβάλλον" στο θέμα "Προστατέψτε το δάσος είναι πηγή ζωής"  τα παιδιά του τμήματος σας δίνουν τις δικές τους προτάσεις μέσα από το παρακάτω βίντεο:

   

   

   → Προστατέψτε το δάσος είναι πηγή ζωής: Πατήστε εδώ

   → Αφίσα : Πατήστε εδώ

  Σχολικό έτος 2022 - 2023

  Θέμα : Φροντίζω το περιβάλλον

  Τίτλος : "Ανακυκλωήρωες"

  → Ανακυκλωήρωες : Πατήστε εδώ

   

   

  3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη3ος Θεματικός κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : Αλληλοβοήθεια και διαφορετικότητα

  Τίτλος : "Όλοι ίσοι και διαφορετικοί"

    → Όλοι ίσοι μα και διαφορετικοί: Πατήστε εδώ

  Σχολικό έτος 2022 - 2023 

  Θέμα : Εθελοντισμός - Διαμεσολάβηση

  Τίτλος : "Το παν είναι να θέλεις να προσφέρεις" 

  → Το παν είναι να θέλεις να προσφέρεις: Πατήστε εδώ

    

  4. Δημιουργώ και Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία4ος Θεματικός κύκλος: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : STE(A)M & Εκπαιδευτική Ρομποτική

  Τίτλος : "Η Γη ... γυρίζει"

   → η Γη γυρίζει: Πατήστε εδώ 

  Σχολικό έτος 2022 - 2023

  Θέμα : STEM & εκπαιδευτική ρομποτική

  Τίτλος : "Μικροί εξερευνητές - ακολουθώντας τα ίχνη"

  → Μικροί εξερευνητές - ακολουθώντας τα ίχνη: Πατήστε εδώ

   

   

   

   

   2ο Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Αναστασία Κουντουρούδη
   
  (18ο χιλ Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, Τ.Κ.: 57019, Ρύσιο Θεσσαλονίκης)
     
   
  1. Ζω καλύτερα Ευ Ζην1ος Θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : ΚΟΚ - αγαπώ με ασφάλεια ... κυκλοφορώ

  Τίτλος : "Ο κύριος ΚΟΚ στο νηπιαγωγείο"

  ► Ο κύριος ΚΟΚ στο νηπιαγωγείο μας : Πατήστε εδώ

  ► Ο κύριος ΚΟΚ στο νηπιαγωγείο μας : Πατήστε εδώ

  Ο Κ.Ο.Κ. στο Νηπιαγωγείο μας : Πατήστε εδώ

   

   Σχολικό έτος 2022 - 2023

  Θέμα : Γνωριμία με το σώμα μου - Σεξουαλική διαπαιδαγώγιση

  Τίτλος : "Γνωριμία με το σώμα μου"

  ► Γνωριμία με το σώμα μου : Πατήστε εδώ

  ► Γνωριμία με το σώμα μου : Πατήστε εδώ

  ► Γνωριμία με το σώμα μου : Πατήστε εδώ

   

  2. Φροντίζω το Περιβάλλον2ος Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : Κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία

  Τίτλος : "Προστατέψτε το δάσος ... είναι πηγή ζωής"

  Το Δάσος είναι πηγή ζωής : Πατήστε εδώ

  ► Το δάσος είναι πηγή Ζωής : Πατήστε εδώ

  Το δάσος ... είναι πηγή ζωής : Πατήστε εδώ

   

   Σχολικό έτος 2022 - 2023

  Θέμα : Φροντίζω το περιβάλλον

  Τίτλος : "Ανακυκλωήρωες"

  ► Ανακυκλωήρωες : Πατήστε εδώ

  ► Ανακυκλωήρωες : Πατήστε εδώ

  ► Ανακυκλωήρωες : Πατήστε εδώ

   

   3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη3ος Θεματικός κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : Αλληλοβοήθεια και διαφορετικότητα

  Τίτλος : "Όλοι ίσοι και διαφορετικοί"

  ►  Όλοι ίσοι και διαφορετικοί: Πατήστε εδώ

  ►  Όλοι ίσοι και διαφορετικοί: Πατήστε εδώ

  ►  Όλοι ίσοι και διαφορετικοί : Πατήστε εδώ

   

  Σχολικό έτος 2022 - 2023

  Θέμα : Εθελοντισμός - Διαμεσολάβηση

  Τίτλος : "Το παν είναι να θέλεις να προσφέρεις"

  ► Το παν είναι να θέλεις να προσφέρεις : Πατήστε εδώ

  ► Το παν είναι να θέλεις να προσφέρεις : Πατήστε εδώ

  ► Το παν είναι να θέλεις να προσφέρεις : Πατήστε εδώ

   

  4. Δημιουργώ και Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία4ος Θεματικός κύκλος: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

   

  Σχολικό έτος 2021 - 2022

  Θέμα : STE(A)M & Εκπαιδευτική Ρομποτική

  Τίτλος : "Η Γη ... γυρίζει"

   ►  Η Γη γυρίζει : Πατήστε εδώ

   ►  Η Γη γυρίζει : Πατήστε εδώ

   ►  Η Γη γυρίζει : Πατήστε εδώ

   

  Σχολικό έτος 2022 - 2023

  Θέμα : STEM & εκπαιδευτική ρομποτική

  Τίτλος : "Μικροί εξερευνητές - ακολουθώντας τα ίχνη"

  ► Μικροί εξερευνητές - ακολουθώντας τα ίχνη: Πατήστε εδώ

  ► Μικροί εξερευνητές - ακολουθώντας τα ίχνη: Πατήστε εδώ

  ► Μικροί εξερευνητές - ακολουθώντας τα ίχνη: Πατήστε εδώ