ΙΕΠ - Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 • 1ο Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Αναστασία Κουντουρούδη

  (Πεστών 30, Τ.Κ.: 54453, Θεσσαλονίκη) 

   
   

  1. Ζω καλύτερα Ευ Ζην1ος Θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην     

  Θέμα : Η Διατροφή

  Τίτλος : "Τη διατροφή μου προσέχω... γερό σώμα για να έχω"

   
  →  Τη διατροφή μου προσέχω, γερό σώμα για να έχω : Πατήστε εδώ
    Αφίσα: Πατήστε εδώ

   

   

  2. Φροντίζω το Περιβάλλον2ος Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον

  Θέμα : Κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία

  Τίτλος : "Προστατέψτε το δάσος ... είναι πηγή ζωής"

  Στα πλαίσια του θεματικού άξονα "Φροντίζω το περιβάλλον" στο θέμα "Προστατέψτε το δάσος είναι πηγή ζωής"  τα παιδιά του τμήματος σας δίνουν τις δικές τους προτάσεις μέσα από το παρακάτω βίντεο:

   

   

   → Προστατέψτε το δάσος είναι πηγή ζωής: Πατήστε εδώ

   → Αφίσα : Πατήστε εδώ

   

   

   

  3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη3ος Θεματικός κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

  Θέμα : Αλληλοβοήθεια και διαφορετικότητα

  Τίτλος : "Όλοι ίσοι και διαφορετικοί"

   

   → Όλοι ίσοι μα και διαφορετικοί: Πατήστε εδώ

   

   

  4. Δημιουργώ και Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία4ος Θεματικός κύκλος: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

  Θέμα : STE(A)M & Εκπαιδευτική Ρομποτική

  Τίτλος : "Η Γη ... γυρίζει"

   

   → η Γη γυρίζει: Πατήστε εδώ

   

   

   

   

   

   

   2ο Συστεγαζόμενο Νηπιαγωγείο - Αναστασία Κουντουρούδη
   
  (18ο χιλ Θεσσαλονίκης - Μουδανίων, Τ.Κ.: 57019, Ρύσιο Θεσσαλονίκης)
     
   
  1. Ζω καλύτερα Ευ Ζην1ος Θεματικός κύκλος: Ζω καλύτερα – Ευ Ζην 

   Θέμα : ΚΟΚ - αγαπώ με ασφάλεια ... κυκλοφορώ

  Τίτλος : "Ο κύριος ΚΟΚ στο νηπιαγωγείο"

   

  ► Ο κύριος ΚΟΚ στο νηπιαγωγείο μας : Πατήστε εδώ

  ► Ο κύριος ΚΟΚ στο νηπιαγωγείο μας : Πατήστε εδώ

  Ο Κ.Ο.Κ. στο Νηπιαγωγείο μας : Πατήστε εδώ

   

   

  2. Φροντίζω το Περιβάλλον2ος Θεματικός κύκλος: Φροντίζω το Περιβάλλον

  Θέμα : Κλιματική αλλαγή, φυσικές καταστροφές, πολιτική προστασία

  Τίτλος : "Προστατέψτε το δάσος ... είναι πηγή ζωής"

   

  Το Δάσος είναι πηγή ζωής : Πατήστε εδώ

  ► Το δάσος είναι πηγή Ζωής : Πατήστε εδώ

  Το δάσος ... είναι πηγή ζωής : Πατήστε εδώ

   

   

   

   

   3. Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη3ος Θεματικός κύκλος: Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη

  Θέμα : Αλληλοβοήθεια και διαφορετικότητα

  Τίτλος : "Όλοι ίσοι και διαφορετικοί"

   

  ►  Όλοι ίσοι και διαφορετικοί: Πατήστε εδώ

  ►  Όλοι ίσοι και διαφορετικοί: Πατήστε εδώ

  ►  Όλοι ίσοι και διαφορετικοί : Πατήστε εδώ

   

  4. Δημιουργώ και Καινοτομώ Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία4ος Θεματικός κύκλος: Δημιουργώ και Καινοτομώ – Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία

  Θέμα : STE(A)M & Εκπαιδευτική Ρομποτική

  Τίτλος : "Η Γη ... γυρίζει"

   

   ►  Η Γη γυρίζει : Πατήστε εδώ

   ►  Η Γη γυρίζει : Πατήστε εδώ

   ►  Η Γη γυρίζει : Πατήστε εδώ