Δραστηριότητα αγγλικών

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Με το πρόγραμμα μύηση στην Αγγλική γλώσσα, τα παιδιά έρχονται σε μια πρώτη επαφή με την αγγλική γλώσσα, αναπαριστώντας και βιώνοντας μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές συνήθειες των Άγγλων.
Στόχος μας είναι να νοιώσουνε τη χαρά της επικοινωνίας με διαφορετικούς ανθρώπους.