Δραστηριότητα προετοιμασίας για το Δημοτικό σχολείο

Δραστηριότητα προετοιμασίας για το Δημοτικό σχολείο

Τα παιδιά σήμερα από την πολύ μικρή ηλικία, έρχονται σε επαφή με το γραπτό λόγο.

Αντιλαμβάνονται τον επικοινωνιακό σκοπό της γραπτής γλώσσας, κατανοούν κάποιες από τις συμβάσεις της (φορά γραμμάτων), αναγνωρίζουν γράμματα, διαβάζουν επιγραφές και μηνύματα και χαίρονται την επαφή τους με τα βιβλία. Τα παιδιά μαθαίνουν τη γραπτή γλώσσα μέσα από ένα περιβάλλον πλούσιο σε γραπτά μηνύματα που βασικό τους μέλημα έχουν την επικοινωνία.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α΄ δημοτικού στοχεύει σε τρεις κυρίως τομείς:

Στη γνωστική προετοιμασία των παιδιών

Στη συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών

Στην ψυχολογική προετοιμασία των γονέων


Για το σκοπό αυτό έχει επιλεγεί ειδικό εποπτικό υλικό γραφής και ανάγνωσης που μυεί τα παιδιά στην ύλη της Α΄ δημοτικού.

Πέρα από τη δουλειά στο χαρτί, μία σειρά από κινητικά παιχνίδια, παιχνίδια ακουστικής διάκρισης και δεξιοτήτων, μας δίνουν την ευκαιρία να σιγουρευτούμε για την ωριμότητα των παιδιών, πριν τη μετάβασή τους στην Α΄ δημοτικού.
Η συγκεκριμένη δραστηριότητα γίνεται από ειδική παιδαγωγό.