Μουσική - Mουσικοκινητική

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑΣ

Πολυεπίπεδη, πολύπλευρη, συνεχής, ευρεία λειτουργία τόσο στην κοινωνία όσο και στο σχολείο.
Κάθε άνθρωπος σε οποιαδήποτε ηλικία μπορεί να ανταποκριθεί σε ένα μουσικό άκουσμα, ακόμη και τα παιδιά που δε έχουν αναπτύξει τον προφορικό λόγο.

Στην παιδική ηλικία είναι έμφυτη η ανταπόκριση στον ρυθμό κυρίως μέσω της κίνησης μιας και αυτό τους βοηθά στο να επικοινωνήσουν.
Η μουσική δίνει την εναρκτήριο δύναμη για την κίνηση και τον έλεγχο του σώματος, της ισορροπίας, της ατομικής ικανότητας, της εξερεύνησης του χώρου, της ψυχικής υγείας και της εξωτερίκευσης των συναισθημάτων.

Πολλές φορές βλέπουμε παιδιά, να εκφράζουν τα συναισθήματά τους αποκλειστικά με την μουσική ή και ακόμη συνδυαστικά με τον χορό και την ζωγραφική.
Τους βοηθά λοιπόν να γίνουν πιο κοινωνικά, εξωστρεφή και να μπορούν να εκφράζουν τις ανάγκες τους.


Θα μπορούσαμε να πούμε πως η μουσική δρα σαν γέφυρα επικοινωνίας με τον συναισθηματικό κόσμο ενός παιδιού.