Συμμετοχή στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής