Παίζω με τα σχήματα της Τέχνης - Μουσείο Σχολικής Ζωής

  • «Παίζω με τα σχήματα της Τέχνης»

     

    Ποια είναι τα βασικά σχήματα; Πως οι καλλιτέχνες τα χρησιμοποίησαν στα έργα τους;Ποια είναι τα βασικά σχήματα; Πως οι καλλιτέχνες τα χρησιμοποίησαν στα έργα τους;Μέσα από μια σειρά έργων οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με απλές μαθηματικές έννοιες, θα μάθουν να παρατηρούν και να αναγνωρίζουν βασικά μορφικά στοιχεία και τέλος θα φτιάξουν οι ίδιοι τις δικές τους δημιουργίες.