Θεματικά Αφιερώματα

Θεματικά αφιερώματα

Επίσης στο σχολείο μας έχουμε και τα λεγόμενα θεματικά αφιερώματα που απασχολούν και πλαισιώνουν κυρίως το εκπαιδευτικό μας πρόγραμμα. Πρόκειται για θέματα που ξεχωρίζουν κυρίως για τη σημασία τους, που προσφέρονται και για ποικίλες προσεγγίσεις με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Η περιβαλλοντική και μουσειακή αγωγή, οι συμμετοχικές δραστηριότητες και η βιωματική εμπειρία είναι τα νέα παιδαγωγικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα θεματικά μας αφιερώματα.

Μερικά από τα θεματικά αφιερώματα που επιλέγουμε είναι:

Κυκλοφοριακή αγωγή

Οικολογικές προσεγγίσεις και παρεμβάσεις, π.χ. εργαστήριο παραγωγής ανακυκλωμένου χαρτιού, τα ζώα απειλούνται.

Το νερό (Το νερό της θάλασσας, της λίμνης, του ποταμού, της βροχής. Το νερό κι ο πάγος. Το νερό στο τραγούδι, στο παραμύθι, στη ζωγραφική, στην κατασκευή. Το νερό που μας τρέφει, που μας πλένει, που μας ταξιδεύει).

Η Λαϊκή Παράδοση

Αγωγή προστασίας και διαφύλαξης του περιβάλλοντος

Το διάστημα (Το ηλιακό μας σύστημα μια παρέα πλανητών και δορυφόρων.
Η ζωή στο διαστημόπλοιο)

Η αρχαιότητα (Η καθημερινή ζωή, τα σπίτια, τα ρούχα, η διατροφή. Οι θεότητες, οι φιλόσοφοι, οι τέχνες, οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Τα αγγεία και οι εικόνες τους. Ο αρχαιολόγος, το μουσείο και τα μνημεία της αρχαιότητας.)

Μέτρα προστασίας για το σεισμό

Αρκτούρος – Προστασία της καφέ αρκούδας κλπ

Η ζωγραφική (Μεγάλοι ζωγράφοι, βασικές τεχνικές
της ζωγραφικής και σύνθεση χρωμάτων).


Οι παιδαγωγοί, λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επιθυμίες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών διαμορφώνουν το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιηθούν και επιλέγουν τη διδακτική προσέγγιση την οποία θα ακολουθήσουν κάθε φορά. Επιλογή του σχολείου μας, είναι οι συνεργατικές μέθοδοι μάθησης (δουλειά σε ομάδες), τα σχέδια εργασίας (έρευνα σε βάθος) και οι θεματικές προσεγγίσεις.