Οι στόχοι μας

Η πολύχρονη πείρα μας στο χώρο της προσχολικής εκπαίδευσης, η μεγάλη μας αγάπη για τα παιδιά και η αισιόδοξη και θετική θέση μας για τη ζωή, αποτελούν απόδειξη εμπιστοσύνης για το γονιό που αγωνιά για την ομαλή πνευματική ανάπτυξη του παιδιού του.

Το ενδιαφέρον της πολιτείας για το παιδί της προσχολικής ηλικίας εκφράζεται όλο και πιο έντονα τα τελευταία χρόνια και η προσχολική εκπαίδευση στη χώρα μας οργανώνεται σε νέες βάσεις. Είναι γνωστό ότι πλέον οι γονείς δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην επιλογή του παιδικού σταθμού, θεωρώντας τον όχι ως κέντρο φύλαξης του παιδιού τους, αλλά έναν χώρο ο οποίος στοχεύει στην ομαλή ψυχοσωματική ανάπτυξη, στην κοινωνικοποίηση και στη δημιουργική απασχόληση μέσα από σύγχρονα εκπαιδευτικά προγράμματα.

Μέσα από τα προγράμματα αυτά το σχολείο μας στοχεύει σε μια προσχολική αγωγή, Δημοκρατική, γιατί αποβλέπει στη δημιουργία ελεύθερων, υπεύθυνων, δημοκρατικών και συνεργατικών ατόμων, με ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ψυχοσωματική ακεραιότητα και δημιουργικό πνεύμα. Για μια προσχολική αγωγή Αντισταθμιστική, καθώς λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νηπίων και, μέσα από πλούσια κοινωνικοπολιτιστικά ερεθίσματα, συμβάλλει στην άμβλυνση των όποιων διαφορών, επιδιώκοντας παράλληλα τη δημιουργία ίσων αφετηριών και ευκαιριών για την κατοπινή υποχρεωτική εκπαίδευση.

heart image

Θα χαρούμε πολύ να έρθετε να μας γνωρίσετε και από κοντά για να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας!