Ποιοι Είμαστε

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής «Νηπιακός Κήπος» επιδιώκουν να προσφέρουν στα μικρά παιδιά τις βάσεις για να αποκτήσουν θετικό χαρακτήρα, κίνητρα για έρευνα και δημιουργία, κρίση κι αυτοεκτίμηση, γνώσεις αλλά και συνεργατικά και κοινωνικά συναισθήματα. Παράλληλα, μέσα σε ένα περιβάλλον στοργής, αγάπης και φροντίδας, προσφέρουν απόλυτη συμπαράσταση κι επιστημονική υποστήριξη στους γονείς στο δύσκολο παιδαγωγικό τους έργο.

Στόχος μας είναι η ανάπτυξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και ικανοτήτων που υπάρχουν σε κάθε παιδί, ώστε να τονωθεί η αυτοεκτίμηση τους. Γι’ αυτό και όλες οι δραστηριότητές μας διαπνέονται από τις πέντε βασικές αρχές της φιλοσοφίας μας:

  1.  ΠΑΙΔΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
  2. ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
  3. ΑΓΩΓΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΕΧΝΕΣ
  4. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ – ΣΧΟΛΕΙΟΥ
  5. ΠΑΙΧΝΙΔΙ

Οι βασικές ικανότητες που προωθούμε με τα προγράμματά μας είναι η επικοινωνία, η δημιουργική και κριτική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και η αυτονομία και κοινωνικές ικανότητες. Οι ικανότητες αυτές ορίζονται ως ένας συνδυασμός γνώσεων, δεξιοτήτων αξιών και στάσεων.


Η γνώση οικοδομείται μέσα από την αλληλεπίδραση με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Ειδικά, το οικοδόμημα της γνώσης χτίζεται μόνο μέσα από τη δράση του κάθε ατόμου στο περιβάλλον. Με την αλληλεπίδραση με τα άλλα παιδιά και τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά οικειοποιούνται στάσεις και πρακτικές μέχρι τώρα άγνωστες για αυτά.

heart image

Θα χαρούμε πολύ να έρθετε να μας γνωρίσετε και από κοντά για να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας!

Με φιλικούς χαιρετισμούς
Αναστασία Κουντουρούδη - Ακριτοπούλου