Τμήματα

Τα τμήματα όπως έχουν διαμορφωθεί στα δύο σχολεία μας

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

18Ο χιλ. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών
Βρεφικά
 • Α΄ βρεφική ηλικία (βρέφη από 2 μηνών – 12 μηνών)
 • Β΄ βρεφική ηλικία (βρέφη από 12 μηνών – 18 μηνών)
 • Γ΄ βρεφική ηλικία (βρέφη από 19μηνών – 2 ετών)
 • Δ βρεφική ηλικία (βρέφη από 2 ετών - 2,5 ετών)
Παιδικός Σταθμός
 • Παιδικό τμήμα Α (νήπια από 2,5 – 3 ετών)
 • Παιδικό τμήμα Β (νήπια από 3 - 3,5 ετών)
 • Παιδικό τμήμα Γ (νήπια από 3,5 – 4 ετών )
Προνήπια - Νήπια
 • Τμήμα Προνηπίων (νήπια από 4 – 5 ετών)
 • Τμήμα Νηπίων (νήπια από 5-6 ετών)

ΝΕΟΣ ΝΗΠΙΑΚΟΣ ΚΗΠΟΣ

Κάτω Τούμπα Θεσσαλονίκης
Παιδικός Σταθμός
 • Παιδικό τμήμα Α (νήπια από 2,5 – 3 ετών)
 • Παιδικό τμήμα Β (νήπια από 3 - 3,5 ετών)
 • Παιδικό τμήμα Γ (νήπια από 3,5 – 4 ετών )
Προνήπια - Νήπια
 • Τμήμα Προνηπίων (νήπια από 4 – 5 ετών)
 • Τμήμα Νηπίων (νήπια από 5-6 ετών)

Θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό για τους γονείς να διερευνήσουν τη φιλοσοφία του σχολείου μας, αλλά και με ποιον τρόπο αυτή εφαρμόζεται στις καθημερινές πρακτικές των εκπαιδευτικών. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η υγιής κοινωνική και συναισθηματική προσαρμογή του παιδιού, αποτελεί δείκτη ψυχικής υγείας αλλά και παράγοντα πρόγνωσης για την σχολική απόδοση και την ποιότητα της ζωής του.

Οι γονείς πρέπει να γνωρίζουν ότι πέρα από τις δεξιότητες και τα εκπαιδευτικά προγράμματα, σημασία έχουν οι αξίες που δίνει ένα σχολείο στο παιδί, προετοιμάζοντάς το ώστε να γίνει ένας ενήλικας που θα σέβεται τον εαυτό του και την οικογένειά του και θα ζει αρμονικά μέσα στο φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Το υψηλό επίπεδο παροχών του σχολείου μας στοχεύει καθολικά προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν σχολική ετοιμότητα και ψυχική ωρίμανση.