Νηπιαγωγείο

Τα Κέντρα Προσχολικής Αγωγής «Νηπιακός Κήπος» έχουν δημιουργήσει ένα μονοθέσιο κλασσικό Νηπιαγωγείο στις εγκαταστάσεις της Τούμπας κι ένα τριθέσιο Νηπιαγωγείο στις εγκαταστάσεις του Ρυσίου.
Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου στον «Νηπιακό Κήπο» καθορίζεται από τις κατευθυντήριες γραμμές του Υπουργείου Παιδείας και του παιδαγωγικού ινστιτούτου . Ένα ημερήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει οργανωμένες και αυθόρμητες δραστηριότητες των παιδιών.

Ο «Νηπιακός Κήπος» ακολουθεί το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), με τις διαθεματικές προσεγγίσεις, τα σχέδια εργασίας και τα θεματικά αφιερώματα. Τα γνωστικά αντικείμενα που επιλέγονται για τα προγράμματα αυτά είναι Ελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες & Περιβάλλον, Φυσική αγωγή, Θεατρική αγωγή, Εικαστικά, Κουκλοθεατρικά και Πληροφορική. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά δουλεύουν μέσα από:

 • Γραμματισμό (Προετοιμασία για ανάγνωση και γραφή)
 • Βιωματική προσέγγιση σε θεματικά εργαστήρια
 • Σχολή γονέων με παιδαγωγικά θέματα και θέματα χειρισμού των παιδιών
 • Έλεγχο της αναπτυξιακής ωριμότητας πριν τη μετάβαση των νηπίων στο Δημοτικό

Τα Νηπιαγωγεία του «Νηπιακού Κήπου», έχουν ενταχθεί στα δίκτυα των εκπαιδευτηρίων που αναγνωρίζονται από το Υπουργείο Παιδείας, συμμετέχουν σε περιβαλλοντικά προγράμματα και σε προγράμματα αγωγής – υγείας και απολαμβάνουν προνόμια, όπως διευρυμένο ωράριο, καλοκαιρινά τμήματα κλπ.

Τα προγράμματα συμπληρώνονται με επισκέψεις σε χώρους εργασίας και πολιτισμού και τα παιδιά γνωρίζουν από κοντά το θέμα που εξετάζουμε κάθε φορά. Επιπλέον, πλαισιώνονται και από μαθήματα ειδικοτήτων, όπως είναι τα αγγλικά, η μουσική, η γυμναστική, η κυκλοφοριακή αγωγή, το θεατρικό παιχνίδι, το μπαλέτο και η πληροφορική.

Το πρόγραμμα προετοιμασίας για την Α΄ δημοτικού στοχεύει σε τρεις κυρίως τομείς:

 • Στη γνωστική προετοιμασία των παιδιών
 • Στη συναισθηματική υποστήριξη των παιδιών
 • Στην ψυχολογική προετοιμασία των γονέων

Για το σκοπό αυτό έχει επιλεγεί ειδικό εποπτικό υλικό γραφής και ανάγνωσης που μυεί τα παιδιά στην ύλη της Α΄ δημοτικού. Πέρα από τη δουλειά στο χαρτί, μία σειρά από κινητικά παιχνίδια, δραστηριότητες ακουστικής διάκρισης και δεξιοτήτων, μας δίνουν την ευκαιρία να σιγουρευτούμε για την ωριμότητα των παιδιών, πριν τη μετάβασή τους στην Α΄ Δημοτικού.

Οι στόχοι μας

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Ενεργητική συμμετοχή του παιδιού στην οικοδόμηση της γνώσης.

ΕΚΦΡΑΣΗ

Να ενθαρρύνονται να ερευνήσουν το περιβάλλον τους και να εκφραστούν με όλους τους τρόπους, με όλες τις φυσικές τους γλώσσες, δηλαδή με λέξεις, κίνηση, σχεδιασμό, ζωγραφική, κατασκευές, γλυπτική, κολλάζ, δραματοποίηση με μουσική.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΧΕΣΕΩΝ

Τα παιδιά ωριμάζουν συναισθηματικά, αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους, το πνεύμα αποδοχής, φιλίας και συνεργασίας με τα άλλα παιδιά και τις παιδαγωγούς τους.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Μαθησιακό περιβάλλον, φιλικό, ευχάριστο που υποστηρίζει τη συνεργατική μάθηση και προσφέρει ευκαιρίες για έρευνα και ανακαλύψεις. Σύνδεση παιχνιδιού και μάθησης.

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ

Με την παιδαγωγική της αλληλεπίδρασης τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράσουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν ιδέες.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Συνειδητοποιούν τη μοναδικότητα τους, εντοπίζουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με τους άλλους και μαθαίνουν να τις σέβονται.

Επιπλέον στόχοι:

 • Υιοθετούν τους στόχους, τους κανόνες και τις μεθόδους εργασίας κοινής αποδοχής του νέου κοινωνικού χώρου στον οποίο κινούνται.
 • Καλλιεργούν και εμπλουτίζουν τη μητρική τους γλώσσα, ώστε να αναδυθεί η ικανότητα πρώτης γραφής και ανάγνωσης.
 • Αναπτύσσουν τη μαθηματική τους σκέψη, κατανοώντας τις βασικές έννοιες των μαθηματικών και κυρίως μαθαίνοντας να συγκρίνουν, να συσχετίζουν, να συνδυάζουν και να μετρούν.
 • Εξοικειώνονται με τις απλές, βασικές λειτουργίες του Η/Υ και πάρα πολλά παιχνίδια στο διαδραστικό πίνακα.
 • Μαθαίνουν να εκφράζονται δημιουργικά, μέσα από τις εικαστικές τέχνες και νιώθουν τη χαρά της προσωπικής δημιουργίας.
 • Έρχονται σε επαφή με διάφορες μορφές τέχνης όπως το θέατρο, η μουσική, ο χορός, η κίνηση, που βοηθούν το παιδί να νοιώσει ευχάριστα, να γυμναστεί και παράλληλα να ενεργοποιήσει τη φαντασία του, τη μεθοδικότητα, την ερευνητική του διάθεση και την κριτική του σκέψη.
 • Συμμετέχουν σε δραστηριότητες, που προάγουν τη σωματική τους ανάπτυξη και αποκτούν υγιείς συνήθειες.