Παιδικός Σταθμός

Βασικός στόχος του τμήματος αυτού είναι να συνεχίσουμε να καλύπτουμε τις βιολογικές και συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού, να βοηθήσουμε την αρμονική ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοσωματικών ικανοτήτων και να διευκολύνουμε την πνευματική του συγκρότηση και τον προσδιορισμό της ταυτότητας του.

Μέσα από τις ομαδικές δραστηριότητες τα παιδιά επικοινωνούν και συνεργάζονται αρμονικά. Ακολουθώντας τη μοναδικότητα, αλλά και την αναπτυξιακή πορεία του κάθε παιδιού, επιδιώκεται η ολόπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη τόσο σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.Σε όλη αυτή τη προσπάθεια είναι απαραίτητη η στενή συνεργασία με τους γονείς γιατί έτσι εξασφαλίζεται η αναγκαία στήριξη για τη σωστή σωματική και ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Η κοινωνικοσυναισθηματική εξέλιξη του νηπίου, με τη βοήθεια του ομαδικού παιχνιδιού και των ομαδικών δραστηριοτήτων, με στόχο την κοινωνικοποίηση και τη σωστή διαχείριση των συναισθημάτων του.

ΚΙΝΗΣΗ

Να ανακαλύψει τις κινητικές δυνατότητές του και να τις εξασκήσει κατακτώντας το χώρο. Να αποκτήσει άνεση και σιγουριά στη κίνηση. Να κατακτήσει απλές έννοιες του χώρου όπως, μέσα-έξω, πάνω- κάτω, κτλ..Να σκαρφαλώνει, να πηδάει κτλ.. Να μάθει να ελέγχει και να σταματά την κίνηση, να εφευρίσκει νέους τρόπους κίνησης.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Να τελειοποιηθεί ο συνδυασμός χεριού- ματιού- αντικειμένου και να δυναμώσουν οι λεπτοί μυς του χεριού.

ΑΝΤΙΛΗΨΗ

Η νοητική εξέλιξη του νηπίου, μέσω γλωσσικών, μαθηματικών και άλλων δραστηριοτήτων αλληλεπίδρασης με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Να μάθουν σταδιακά να κρατούν σωστά τα υλικά γραφής (μαρκαδόρους, κηρομπογιές κτλ) και κάθε υλικό για το φαγητό (κουτάλι, πιρούνι κτλ.)

ΛΟΓΟΣ

Να εκφράζεται με το λόγο, να πει τα συναισθήματά του, να εμπλουτίσει το λεξιλόγιο με ρήματα, αντωνυμίες, επίθετα, να κάνει όλο και μεγαλύτερες σωστές συντακτικά προτάσεις. Να μάθει να προσέχει τη διήγηση ενός παραμυθιού κτλ, για 3-4 λεπτά.

Στο ηλικιακό επίπεδο των παιδικών τμημάτων:

Ο λόγος να χρησιμοποιείται και για την έκφραση των συναισθημάτων και για την περιγραφή γεγονότων, εξήγηση φαινομένων ή υποβολή ερωτήσεων κτλ.

Ενισχύεται η ανάπτυξη του λόγου μέσα από περιγραφές, αφηγήσεις και δραματοποιήσεις παραμυθιών

Στα τμήματα αυτά δίνεται μεγάλη έμφαση στην αυτοεξυπηρέτησή τους.

Η κοινωνικότητα αναπτύσσεται ακόμη παραπάνω καθώς τα παιδιά έχουν ήδη υιοθετήσει βασικούς κανόνες της ομαδικής ζωής

Να μάθουν να παίζουν παράλληλα και να συνεργάζονται. Να σέβονται και να τακτοποιούν τα υλικά στο τέλος του παιχνιδιού, να επιβραβεύουμε τις προσπάθειες του παιδιού.

Αναβαθμίζεται το γνωστικό μέρος του προγράμματος

Πολλές γωνιές, γωνιά ιατρείου, γωνιά κομμωτηρίου κτλ.

Να αναγνωρίσουν τα βασικά χρώματα, να κάνει συλλογισμούς με ποικιλία υλικών, να ονομάσει πιο πολλά μέρη του σώματός του.

Να μάθουν να κάνουν μικρά πειράματα, να βγάζουν συμπεράσματα, να ανατρέχουν σε βιβλία γνώσεων για να λύσουν διάφορες απορίες τους.

Να καταλάβουν τη χρήση και τις δυνατότητες απλών αντικειμένων και βασικών κινδύνων.

Να μάθει να αυτοεξυπηρετείται (να τρώει χωρίς να λερώνεται πολύ, να πλένεται χωρίς να βρέχεται πολύ, να πλένει κα να συμμαζεύει τα υλικά που χρησιμοποιεί, να βγάζει και να βάζει μερικά ρούχα μόνο του, να χρησιμοποιεί το πιρούνι, να πλένει τα χέρια και το πρόσωπο)