Προνήπια

Bασικό «σκαλοπάτι» της προσχολικής εκπαίδευσης, όπου για πρώτη φορά τα παιδιά μαθαίνουν βασικούς κανόνες και προετοιμάζονται για την κατανόηση εννοιών και όρων στο νηπιαγωγείο, θέτοντας τις βάσεις για το μετέπειτα ταξίδι της εκπαίδευσης.

Βασικός στόχος είναι η ολόπλευρη ψυχική, συναισθηματική, σωματική και νοητική ανάπτυξη του παιδιού σε συνδυασμό με την καλλιέργεια των δεξιοτήτων που διαμορφώνουν μια ακέραιη προσωπικότητα, καλλιεργώντας παράλληλα θάρρος, πειθαρχία, αυτογνωσία και κριτική σκέψη.

Μέσα στο ημερήσιο πρόγραμμα, γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν οι ανάγκες που αφορούν τη γλώσσα, τις προμαθηματικές έννοιες, τα εικαστικά και τη σωματική εξάσκηση, μέσα από δραστηριότητες κατάλληλες για τη συγκεκριμένη ηλικία.

Οι στόχοι μας

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Μέσα από το ομαδικό παιχνίδι και τις ομαδικές δραστηριότητες προωθείται η κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των νηπίων, ώστε να κοινωνικοποιηθεί και να μάθει να διαχειρίζεται τα συναισθήματά του

ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟ

Το περιβάλλον διαμορφώνεται με τρόπο ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση και την εξερεύνηση

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Μπορούν να επιλέξουν ατομικές ή ομαδικές δραστηριότητες

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Η νοητική ανάπτυξη μέσα από γλωσσικές, μαθηματικές δραστηριότητες και δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Το περιβάλλον διαμορφώνεται με τρόπο ώστε τα παιδιά να μαθαίνουν μέσα από την αλληλεπίδραση και την εξερεύνηση

ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ

Τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν τις δραστηριότητες που επιθυμούν μέσα από εύρος επιλογών (δραματικό παιχνίδι, κατασκευές ζωγραφική παιχνίδια, συμβολικά παιχνίδια κτλ.)

ΜΑΘΗΣΗ

Επαινούμε τα κατορθώματά τους για να αισθάνονται αυτοπεποίθηση για τον εαυτό τους.

Λίγο αργότερα, στα προνηπιακά αλλά και στα νηπιακά τμήματα, το πρόγραμμα βάση του οποίου δουλεύουν οι εκπαιδευτικοί μας είναι:

 • Ο λόγος να χρησιμοποιείται και για την έκφραση των συναισθημάτων και για την περιγραφή γεγονότων, εξήγηση φαινομένων ή υποβολή ερωτήσεων κτλ.
 • Να μάθουν να παίζουν παράλληλα και να συνεργάζονται. Να σέβονται και να τακτοποιούν τα υλικά στο τέλος του παιχνιδιού, να επιβραβεύουμε τις προσπάθειες του παιδιού.
 • Να αναγνωρίσουν τα βασικά χρώματα, να κάνει συλλογισμούς με ποικιλία υλικών, να ονομάσει πιο πολλά μέρη του σώματός του.
 • Να μάθει να αυτοεξυπηρετείται (να τρώει χωρίς να λερώνεται πολύ, να πλένεται χωρίς να βρέχεται πολύ, να πλένει κα να συμμαζεύει τα υλικά που χρησιμοποιεί, να βγάζει και να βάζει μερικά ρούχα μόνο του, να χρησιμοποιεί το πιρούνι, να πλένει τα χέρια και το πρόσωπο)
 • Πολλές γωνιές, γωνιά ιατρείου, γωνιά κομμωτηρίου κτλ.
 • Η ξένη γλώσσα
 • Οι Η/Υ
 • Να καταλάβουν τη χρήση και τις δυνατότητες απλών αντικειμένων και βασικών κινδύνων.
 • Να μάθουν να κάνουν μικρά πειράματα, να βγάζουν συμπεράσματα, να ανατρέχουν σε βιβλία γνώσεων για να λύσουν διάφορες απορίες τους.
 • Οι διαθεματικές προσεγγίσεις και τα σχέδια εργασίας
 • Ξεκινούν και οι πρώτες εφαρμογές του γραμματισμού
 • Το θεατρικό παιχνίδι
 • Η μουσική αγωγή
 • Τα εικαστικά, το κουκλοθέατρο
 • Η γυμναστική