ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΜΑΣ ΕΝ ΟΨΗ ΤΟΥ COVID-19

Αγαπητοί γονείς,
Οι ιδιωτικοί παιδικοί σταθμοί και τα συστεγαζόμενα νηπιαγωγεία, είναι μικρές κοιτίδες φύλαξης, φροντίδας, διαπαιδαγώγησης
και εκπαίδευσης παιδιών προσχολικής ηλικίας. Τα παιδιά στους βρεφονηπιακούς σταθμούς είναι πειθαρχημένα και εκπαιδευμένα σε πολλά
από τα μέτρα πρόληψης που έχουν ήδη αναφέρει εκπρόσωποι του ΕΟΔΥ με προγράμματα αγωγής υγείας που εκπονούνται μέσα στα τμήματα.
(Όπως το πλύσιμο χεριών, το φτέρνισμα και το βήξιμο στο αγκώνα κλπ).
Το πιο βασικό όμως, είναι ότι όλα τα παιδιά είναι υπό την φροντίδα των παιδαγωγών και είναι μία κοινότητα με σταθερό και ίδιο αριθμό ατόμων. Στα πλαίσια αδειοδότησης και λειτουργίας της κείμενης νομοθεσίας που διέπει τις ΜΦΠΑΔ προβλέπονται όλα τα μέτρα υγιεινής
και ασφάλειας των παιδιών που φιλοξενούν οι βρεφονηπιακοί σταθμοί. Πληρούνται οι κανόνες αερισμού, φωτισμού και όλες οι υγειονομικές διατάξεις. Η αναλογία 2,5τμ ανά βρέφος και 1,8 τμ ανά νήπιο είναι ήδη οι ανάλογες αποστάσεις βάση εγκυκλίου και ο αριθμός φιλοξενούμενων παιδιών σε κάθε δομή.

 • 1

  Μάθετε Περισσότερα
 • 2

  Μάθετε Περισσότερα
 • 3

  Μάθετε Περισσότερα
 • 4

  Μάθετε Περισσότερα
 • 5

  Μάθετε Περισσότερα
 • 6

  Μάθετε Περισσότερα
 • 7

  Μάθετε Περισσότερα
 • 8

  Μάθετε Περισσότερα
 • 9

  Μάθετε Περισσότερα
 • 10

  Μάθετε Περισσότερα