10 λόγοι γιατί Νηπιακός κήπος

Παράλληλα με τον Βρεφονηπιακό Σταθμό λειτουργούν κι αναγνωρισμένα τμήματα Νηπιαγωγείου από το Υπουργείο Παιδείας και στα δύο σχολικά συγκροτήματα, που εγγυούνται την ομαλή μετάβαση του παιδιού στην Α΄ Δημοτικού και τη μεθοδευμένη μύηση στην ανάγνωση και τη γραφή.

Υπάρχει παιδοψυχίατρος που παρακολουθεί τα παιδιά, συναντά τους γονείς όποτε παραστεί ανάγκη ή όποτε οι ίδιοι το ζητήσουν και βεβαίως συμβουλεύει τις νηπιαγωγούς για δυσκολίες που αντιμετωπίζουν μέσα στα τμήματα.

Λειτουργεί «σχολείο για γονείς» με κλειστά τμήματα γονέων, αλλά και με ανοιχτές ομαδικές συνελεύσεις, δημιουργώντας ένα οικογενειακό, υποστηρικτικό περιβάλλον και χτίζοντας σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας μεταξύ σχολείου και οικογένειας.

Υπάρχει παιδίατρος σε εβδομαδιαία βάση καθώς κι εκτιμήσεις από λογοθεραπευτή κι εργοθεραπευτή με σκοπό την έγκαιρη αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων στα επίπεδα πρόληψης.

Υπάρχουν μεγάλες ηλιόλουστες αίθουσες κι εγκαταστάσεις με ό, τι πιο εξελιγμένο προβλέπει η σύγχρονη παιδαγωγική από πλευράς κτιριακών εγκαταστάσεων, δομής, οργάνωσης και παροχής υπηρεσιών με στόχο την οικοδόμηση της γνώσης.

Υπάρχει άμεση γραπτή ενημέρωση των γονέων για θέματα υγείας, για παιδαγωγικά προγράμματα αλλά και για εκδηλώσεις και για γεγονότα της πόλης. Το σχολείο μας λειτουργεί ως μία κοινότητα μάθησης για μικρούς και μεγάλους.

Εφαρμόζονται σύγχρονα παιδαγωγικά προγράμματα, όπως το Ενιαίο Διαθεματικό Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, μέσα από τα διαθεματικά και τα σχέδια εργασίας, ο Γραμματισμός, τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, τα περιβαλλοντικά προγράμματα, η μουσειακή εκπαίδευση κλπ. με στόχο ένα συνεργατικό μοντέλο οργάνωσης κι ένα φιλικό, ευέλικτο και πλούσιο σε ερεθίσματα μαθησιακό περιβάλλον.

Το επιστημονικό προσωπικό επιμορφώνεται με πρωτοβουλία του σχολείου μέσα από σεμινάρια και συνέδρια με στόχο να λειτουργήσουμε ως μία κοινότητα μάθησης για μικρούς και μεγάλους.

Υπάρχει ειδική παιδαγωγός που πραγματοποιεί την Προετοιμασία για το Δημοτικό Σχολείο και προσπαθεί μέσα από το ιχνογράφημα να ερμηνεύσει τον συναισθηματικό κόσμο του κάθε παιδιού.

Ο «Νηπιακός Κήπος» λειτουργεί επί σειρά ετών, από το 1989, μεγαλώνοντας εκατοντάδες παιδιά.